KONTAKT / E Hënë 27 Prill 2020, 13:01

ok

🟢LEHTËSOHET LËVIZJA PËR BIZNESET E LEJUARA! GATI “LEJE QARKULLIMI SIPAS NEVOJËS SË SUBJEKTEVE” NË www.e-albania.al

🟢TRE SEKSIONE TË DEDIKUARA SIPAS PROFILIT TË BIZNESIT, PËR:

âś… TRANSPORT PËR STAFIN ME AUTOBUSË OSE FURGONA

âś… LEJE-DALJE PËR TË MARRË SHËRBIME PRIVATE DHE PUBLIKE NË ÇDO KOHË BRENDA FASHËS ORARE ZYRTARE: 05.00-17.30

âś… LEJE E VEÇANTË PËR BIZNESET QË OFROJNË SHËRBIM 24/24

đź”´KUJDES! ABUZIMI ME APLIKIMET PËR LEJE DUKE ZGJEDHUR SEKSIONIN QË NUK KA ASNJË LIDHJE ME AKTIVITETIN TUAJ, SJELL BLLOKIMIN E BIZNESIT TUAJ NË SISTEM.

🟢NDIQNI VIDEON ORIENTUESE PËR PROCEDURËN DHE TË GJITHA PAQARTËSITË! đź‘‡

Loading...